System kredytowy

OGÓLNE WARUNKI SYSTEMU KREDYTOWEGO DEKORTEXTIL 

  Program systemu kredytowego DEKORTEXTIL, dostarczany przez Forbyt, s.r.o., jest przeznaczony dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników na stronie www.dekortextil.pl. Jego głównym celem jest umożliwienie użytkownikom zdobywania punktów za zakupy, które mogą następnie wykorzystać jako zniżkę na przyszłe zamówienia. Aby wejść do systemu kredytowego DEKORTEXTIL, wymagana jest rejestracja na stronie www.dekortextil.pl z podaniem dokładnych danych, takich jak imię, nazwisko i adres zamieszkania. Pomyślna rejestracja daje użytkownikowi dostęp do korzyści płynących z programu. Członkostwo jest całkowicie bezpłatne i otwarte zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, które akceptują zasady systemu. Nadużywanie systemu może prowadzić do tymczasowego lub stałego zablokowania możliwości zdobywania i wykorzystywania punktów. 

 Korzyści z systemu kredytowego obejmują:

  - Potwierdzenie rejestracji oznacza akceptację zasad i warunków systemu - Możliwość zdobywania punktów może zostać ograniczona w przypadku podania nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewłaściwego korzystania z systemu lub śmierci użytkownika - Użytkownik, którego członkostwo zostanie zakończone z wyżej wymienionych powodów, utraci zgromadzone punkty i inne korzyści.  

Zdobywanie punktów: 

  - Za każde opłacone zamówienie (z wyłączeniem kosztów wysyłki) użytkownik otrzyma 2% wartości zamówienia z powrotem w formie kredytów. W przypadku płatności za pobraniem kredyty są przyznawane po 14 dniach. Kredytów nie można przenosić między kontami lub użytkownikami. 

  Wykorzystanie punktów:

 - Punkty mogą być wymieniane jako rabat w pierwszym kroku koszyka, ale nie mogą być łączone z innymi rabatami lub kuponami i nie można wymienić więcej punktów niż wartość zamówienia (z wyłączeniem wysyłki). Punkty zdobyte z naruszeniem zasad lub z powodu błędu technicznego nie będą akceptowane. 

  Postanowienia ogólne:

  - Korzyści systemowe są niezbywalne i mogą zostać utracone z powodów określonych w regulaminie. FORBYT, s.r.o. ma prawo do zmiany zasad i warunków systemu. Zakończenie programu zostanie ogłoszone na stronie internetowej z miesięcznym wyprzedzeniem. Punkty tracą ważność 12 miesięcy po ich zdobyciu.  

Ważność niniejszych warunków rozpoczyna się 1.2.2024.

Newsletter

Chcesz otrzymać 20 zł rabatu na pierwsze zakupy? Zapisz się do newslettera.