Wymiana, powracających towarów i skarg

Powraca sprzedaży

 • Proszę wypełnić formularz online pod tym adresem .
 • Poczekaj na przejrzeniu Departament Skarg rekLamacyjnych.
 • Uznanie roszczenia nie jest konieczne, aby natychmiast odesłać towar, w niektórych przypadkach, wystarczy wysłać tylko zdjęć.

Zwroty

 

Adres do wysyłania towarów:

Alfa Plus Sp.z.o.o.,
Dekortextil e-shop,
Wiślańska 154
43-430 Skoczów

Ostrzeżenie:

 • Towar nie może wykazywać oznaki zużycia, użytkowania lub uszkodzenia.
 • Towary muszą być pakowane starannie, najlepiej w pudełku, który został wysłany do Ciebie, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.
 • Towar wysyłany COD nie będą akceptowane.

I terminy płatności

 • Twoje zapytanie zostanie przetworzone jak najszybciej i nie później niż 7 dni roboczych.
 • W przypadku wymiany towaru pieniądze z powrotem na konto i będzie trzeba utworzyć nowe zamówienie.
 • Jeśli zwrot towaru, pieniądze są zazwyczaj wysyłane natychmiast po otrzymaniu towaru, aż do 14 dni.

rozwiązywania sporów on-line

Ze skutkiem od dnia 15 lutego 2016 roku, Komisja Europejska opracowała platformę do alternatywnych metod rozwiązywania sporów, które pozwala konsumentom w rozwiązywaniu sporów dotyczących ich zamówień online bez procesu. Proces rozwiązywania sporów jest dostępny pod poniższym linkiem zewnętrznym: http://www.vasestiznosti.cz .

E-sklep

Forbyt BF sro
ID: 25353969
UID: CZ25353969
Dworzec autobusowy 534
739 61 Třinec
CZECHY

Potrzebujesz pomocy?

neuvedeno wahaj się skontaktować z nami pod adresem +420 558 326 400

REGULAMIN REKLAMACYJNY

Wszystkie zamówienia, złożone w jakikolwiek wyżej wymieniony sposób, są obowiązujące.

Przez złożenie zamówienia kupujący potwierdza fakt akceptacji i zaznajomienia się z warunkami dostawy oraz regulaminem reklamacyjnym.

Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich danych w formularzu.

Poprzez złożenie zamówienia kupujący wyraża zgodę na zbieranie i archiwizowanie swoich danych osobowych i jego zakupów.

Sprzedawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych swoich klientów żadnym osobom trzecim. Kupujący ma prawo do anulowania swych danych osobowych z bazy danych, o ile zażąda o to pisemnie. Sprzedawca zobowiązuje się najpóźniej do 3 dni od doręczenia pisemnego żądania wszystkie dane z bazy danych anulować.

Kupujący jest zobowiązany podać aktualny, poprawny i kompletny adres pocztowy, pod który ma być przesłany zamówiony towar.

Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru i zapłacenia całkowitej ceny. Cena całkowita wysyłki jest podana już przy wypełnianiu zamówienia jeszcze przed jego zobowiązującym potwierdzeniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego ,kupujący ma prawo anulować zamówienie lub umowę u kupnie do 14 dni od odbioru towaru. O ile tak zadecyduje, musi przesłać nieuszkodzony towar, bez znaków używania, w oryginalnym opakowaniu i z wszystkimi akcesoriami z powrotem w podanym terminie (ważna jest data doręczenia towaru sprzedawcy). Po przyjęciu zwróconego towaru, sprzedawca najpóźniej do 10 dni zwróci kupującemu odpowiednią kwotę w uprzednio uzgodniony sposób.

O ile na dokumencie dostawy lub karcie gwarancyjnej nie są podane inne dane, to obowiązuje gwarancja na dodany towar 24 miesięcy. Czas gwarancji rozpoczyna się w dzień wystawienia dokumentu rozrachunkowego i karty gwarancyjnej i przedłuża się o czas, w którym produkt był w naprawie gwarancyjnej. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy (według własnego uznania) jakiejkolwiek części, która została uszkodzona w wyniku wady materiału lub produkcyjnej ,w terminie gwarancji. W wypadku wymiany towaru na inną sztukę (ewentualnie typ), czas gwarancji zostaje przedłużony o czas reklamacji. Kupujący otrzyma protokół reklamacyjny, w którym zostanie podany nowy numer serii. Ewentualne dalsze reklamacje załatwia się na podstawie tego protokołu reklamacyjnego.

Prawo do reklamacji nie dotyczy następujących przypadków:

 • Uszkodzeń mechanicznych, które powstały w wyniku nieostrożnej manipulacji.
 • Zużycia produktu lub jego części z tytułu powszechnego użytkowania i zużycia czasem.
 • Po upływie terminu gwarancji przed datą zgłoszenia reklamacji reklamowanego towaru.
 • Niekwalifikowanej instalacji, nieodpowiedniego traktowania, obsługi, manipulacji z towarem.
 • Towaru uszkodzonego przez żywioł.
 • Towaru uszkodzonego nieodpowiednią lub zaniedbaną konserwacją.

 

W przypadku złożenia reklamacji we wszystkich wypadkach konieczne jest dostarczenie kopii faktury i dowodu zapłaty oraz dostawy towaru, którego wady są reklamowane, jak również listu z opisem reklamacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dalszych pytań prosimy o kontakt firmę DekorTextil na podanych adresach kontaktowych.

ODR

Ze skutkiem od dnia 15 lutego 2016 roku Komisja Europejska utworzyła platformę dla alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która pozwala konsumentom w rozwiązywaniu sporów dotyczących ich zamówień online bez procesu. Proces rozwiązywania sporów jest dostępny pod poniższym linkiem zewnętrznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niestety nie jesteśmy odpowiedzialni i nie możemy rozwiązywać kłótnie poza drogą sądową. Jeżeli konsument życzy sobie złożyć reklamację, prosimy skontaktować się z nami drogą mailową - sklep@dekortextil.pl 

Elektroniczna ewidencja dochodów

"Według Ustawy Republiki Czeskiej w sprawie ewidencji dochodów sprzedawca jest powinien wystawić klientowi paragon. Jednocześnie jest powinien zaewidować odebrany dochód administratorowi podatków on-line; w razie wypadku technicznego najpóźniej do 48 godzin."

 

PROWADZĄCY E-SHOP

FORBYT, s.r.o.

Staroměstská 534

739 61 Třinec Czechy


IČO: 25353969
DIČ: CZ25353969

Newsletter

NOWOŚCI MAILEM